A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế chuyên môn năm học 2019-2020

 

PHÒNG GD&ĐT THẠNH TRỊ                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON TUÂN TỨC                                                                           Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc           
       

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2019-2020

          I. Nhiệm vụ

          1. Nhiệm vụ của phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

          - Phó hiệu trưởng thực hiện và chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn trong toàn trường; những việc đã được Hiệu trưởng phân công.

          - Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan.

          - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền.

          2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ;

- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

          3. Nhiệm vụ của giáo viên dạy lớp

Giáo viên nhóm, lớp có những nhiệm vụ sau:

(1) Thực hiện theo chương trình và kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo lứa tuổi được Bộ GD&ĐT quy định, thực hiện đúng quy chế chuyên môn và chấp hành nội quy của trường.

(2) Bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng trẻ em.

(3) Gương mẫu, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ.

(4) Chủ động phối hợp với gia đình trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và tuyên truyền phổ biến kiến thức về khoa học nuôi dạy trẻ em cho các bậc cha mẹ.                                                                                             

(5) Rèn luyện đạo đức; học tập văn hóa; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

(6) Thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

(7) Thực hiện các quy định khác của pháp luật.

          II. Quy chế làm việc

          1. Quy định về giờ giấc, thời gian làm việc  

          - Đảm bảo ngày giờ công theo quy định, giáo viên đứng lớp phải có mặt từ 6g45 phút để đón trẻ.

          - Thực hiện đúng lịch sinh hoạt một ngày của trẻ.

         - Lên lớp đúng giờ theo thời gian biểu đã quy định

         - Tổ chuyên môn sẽ họp ít nhất 2 lần/tháng.

          2. Quy định về việc chăm sóc giáo dục trẻ

          - Bảo vệ tuyệt đối an toàn và tính mạng cho trẻ, không xâm phạm đến tinh thần và thân thể của trẻ.

          - Gương mẫu, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ.

          - Tạo môi trường lớp học thân thiện và trang trí lớp phù hợp chủ đề, phù hợp lứa tuổi, gọn gàng, đẹp mắt, tạo cảnh quang trong lớp.

          - Thực hiện giảng dạy chương trình GDMN theo thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT.

          3. Thời gian, quy trình duyệt hồ sơ sổ sách của giáo viên

          3.1. Đối với giáo viên

         - Nộp các loại hồ sơ sổ sách lên Văn phòng vào ngày 2 tây hàng tháng (có ký nộp theo mẫu), Sau đó Tổ trưởng sẽ duyệt.

          - Xây dựng kế hoạch theo từng chủ đề trên phần mềm giáo án theo hướng dẫn thực hiện chương trình của từng lĩnh vực và kế hoạch của Ban giám hiệu, được tổ trưởng duyệt trước khi lên lớp 1 tuần, được BGH kiểm tra sau khi kết thúc 1 chủ đề.

           - Khi nộp duyệt hồ sơ sổ sách, giáo viên phải nộp đủ tất cả các loại sổ và phải ghi đủ nội dung trong các loại sổ. Kiểm tra thật kỹ trước khi nộp.

                   3.2. Đối với tổ khối trưởng

          - Đối với sổ kế hoạch giáo dục cá nhân: Soạn theo từng chủ đề (in và đóng thành tập, file mềm) theo kế hoạch chủ đề của Ban giám hiệu, được ban giám hiệu duyệt trước khi lên lớp 1 tuần, được kiểm tra sau khi kết thúc 1 chủ đề.

          - Đối với hồ sơ tổ khối trưởng:

          + Sau khi nhận hồ sơ giáo viên, tổ trưởng cần phải kiểm tra kỹ số lượng  hồ sơ sổ sách mà giáo viên đã nộp, kiểm tra nội dung, hình thức…các loại sổ và chấm điểm theo thang điểm quy định. Sau khi kiểm tra phải có ký duyệt. Đối với kế hoạch giáo dục phải ký duyệt hàng tuần (duyệt 2 ngày) sau đó giáo viên lấy về chỉnh sửa bổ sung.

          + Nếu giáo viên nộp thiếu loại sổ nào thì tổ khối trưởng không cho điểm loại sổ đó. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu nội dung nào, Tổ khối trưởng có quyền yêu cầu giáo viên làm lại nội dung đó.

          + Ngày 4 tây, tổ trưởng sẽ nộp hồ sơ tổ khối cho Phó hiệu trưởng chuyên môn và chiều 6 tây tổ khối trưởng, giáo viên lên lấy hồ sơ về (lưu ý kiểm tra kỹ số lượng sổ trước khi mang về).

          4. Việc tổ chức kiểm tra, tổ chức thao giảng, dự giờ

          4.1. Về kiểm tra

          - Cuối mỗi chủ đề tổ chuyên môn sẽ tiến hành kiểm tra giám sát ở một số lớp sau khi kết thúc chủ đề.

          - Khi Tổ chuyên môn tổ chức kiểm tra đột xuất các lớp, yêu cầu giáo viên chính phụ trách các lớp phải có đủ các loại sổ sách theo quy định tại lớp, lên lớp dạy phải có kế hoạch và tổ chức các hoạt động trong ngày theo đúng kế hoạch mình đã đề ra. Nếu không đạt một trong các yêu cầu trên giáo viên sẽ được nhắc nhỡ. Nếu lần kiểm tra sau vẫn không đạt yêu cầu người kiểm tra sẽ tiến hành lập biên bản đối với giáo viên đó và sẽ đưa ra hội đồng.

          - Đối với lớp Lá, BGH sẽ xây dựng một số chỉ số để đánh giá trẻ của từng lớp (3 lần/năm học).

          4.2. Về tổ chức dự giờ

          - Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn trong tháng, tổ trưởng sẽ lên lịch dự giờ giáo viên của khối mình phụ trách. yêu cầu:

          + Tổ khối trưởng lên lịch dự giờ, lĩnh vực dạy, giáo viên dạy.

          + Giáo viên chủ động báo đề tài dạy về cho tổ trưởng.

          - Tổ trưởng báo cụ thể lịch dự giờ, thao giảng trong tháng của khối mình cho phó hiệu trưởng chuyên môn sau khi họp chuyên môn 2 ngày.

          - Giáo viên tự chuẩn bị và đầu tư cho giáo án dạy dự giờ và nộp cho tổ khối trưởng duyệt cách ngày dạy 1 tuần. Nếu giáo án chưa đạt yêu cầu thì tổ trưởng yêu cầu giáo viên soạn lại giáo án đó, sau đó ký duyệt giáo án. Tổ trưởng sẽ trả giáo án lại cho giáo viên sau một ngày tính từ khi giáo viên nộp giáo án.

          - Sau khi dự giờ sẽ tổ chức đánh giá, xếp loại và rút kinh nghiệm chung.

           Lưu ý: Hàng tháng mỗi khối sẽ có 1 hoạt động dạy cho toàn khối dự, 1 hoạt động dạy cho BGH dự và 1 hoạt động dự giờ chéo.

          4.3. Về tổ chức thao giảng

         - Căn cứ vào chỉ tiêu chuyên môn đầu năm giao cho khối, Khi xây dựng kế hoạch 12 tháng tổ trưởng sẽ dự kiến thời điểm tổ chức thao giảng của khối mình. Tự chọn giáo viên có khả năng dạy thao giảng và đầu tư kỹ vào giáo án thao giảng sau đó đưa lên BGH duyệt.

         - Các tiết thao giảng, các tiết dạy rút kinh nghiệm giáo viên giỏi, giáo viên phải nộp giáo án trước ngày dạy 10 ngày. Tổ trưởng sẽ duyệt và nộp giáo án đó cho phó hiệu trưởng chuyên môn sau một ngày tính từ khi giáo viên nộp giáo án. đến ngày thứ ba giáo viên lên lấy giáo án về.

                   - Các tiết dạy thao giảng, các tiết dạy rút kinh nghiệm giáo viên giỏi phải được tổ chuyên môn trực tiếp dự và rút kinh nghiệm (lưu ý ngày dự cách ngày dạy không quá 3 ngày).

          -  Trong năm mỗi tổ chuyên môn phải xây dựng được tối thiểu 01 chuyên đề giáo dục, có tổ chức thao giảng ít nhất 1 chuyên đề tự chọn.

          III. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

          1. Chương trình và kế hoạch thực hiện chương trình

          - Thực hiện đúng Chương trình giáo dục mầm non (theo thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016) cho tất cả các nhóm, lớp trong trường.

          - Thời gian thực hiện chư­ơng trình: 35 tuần, ngày bắt đầu vào chương trình 09/9/2019. Ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định chung.

          2. Các hoạt động giáo dục

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động và phát triển chủ đề phải gắn với mục tiêu và kết quả mong đợi của mỗi độ tuổi. Đối với lớp mẫu giáo ghép thực hiện theo  hướng dẫn hoạt động giáo dục đối với lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc ở mọi độ tuổi.

          - Lồng ghép các chuyên đề giáo dục vào các chủ đề phù hợp; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề Giáo dục phát triển vận động, triển khai các chuyên đề mới: Vệ sinh và nước sạch- giáo dục vệ sinh cho trẻ, Dạy học lấy trẻ làm trung tâm, giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ thông qua thí nghiệm.

          - Đảm bảo thực hiện đúng thời gian theo chế độ sinh hoạt 1 ngày. Đối với lớp 2 buổi/ngày, bán trú thì nội dung hoạt động buổi chiều: Tăng cường rèn kỹ năng sống cho trẻ (trên cơ sở nội dung giáo dục các lớp tự xây dựng nội dung rèn kỹ năng sống cho trẻ đảm bảo phù hợp với độ tuổi, phù hợp điều kiện địa phương để trang bị vốn sống cho trẻ), ôn luyện thêm các kỹ năng theo từng lĩnh vực đã thực hiện buổi sáng, tăng cường lượng vận động, vui chơi, khám phá và hoạt động tự chọn.

          - Xây dựng, cải thiện môi trường giáo dục, trong đó bố trí và tổ chức hợp lý các khu vực hoạt động (góc hoạt động), phát huy tối đa hoạt động với đồ vật (nhà trẻ), hoạt động chơi (mẫu giáo), chú ý khai thác góc dân gian địa phương, trò chơi dân gian.

          - Thực hiện đánh giá trẻ hàng ngày để theo dõi sự tiến bộ của trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ sau mỗi chủ đề, học kỳ, cuối độ tuổi.

          - Các loại hồ sơ sổ sách phải để tại lớp và làm theo mẫu hướng dẫn.

          - Kế hoạch giáo dục phải soạn trên phần mềm giáo án điện tử trước khi dạy 1 tuần và có duyệt.

          - Kế hoạch giáo dục không được soạn giống với giáo viên khác. Nếu có 2 kế hoạch giáo dục giống nhau thì xem như vi phạm cả hai: vi phạm lần 1 sẽ được nhắc nhỡ để chỉnh sửa, lần 2 sẽ tiến hành lập biên bản.

          - Soạn giảng theo đúng hướng dẫn của từng nhóm lớp, bám vào chương trình giáo dục mầm non, tình hình thực tế của lớp, điều kiện của giáo viên và khả năng của trẻ, soạn đủ và đúng nội dung các hoạt động trong ngày phù hợp với từng lứa tuổi.

          - Soạn theo trình tự đã được hướng dẫn, soạn ngắn gọn nhưng phải đầy đủ nội dung, thể hiện rõ ý tránh viết tắt và sai chính tả.

          - Giáo viên phải lồng ghép các chuyên đề vào các hoạt động cho phù hợp và nhẹ nhàng. Chú ý đến việc rèn kỹ năng sống cho trẻ.

          3. Quy định về việc thực hiện hồ sơ sổ sách của tổ khối trưởng

            Phải đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách sau:

 - Kế hoạch chuyên môn

 - Sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề

 - Kiểm tra hồ sơ sổ sách

 - Sổ thăm điểm thăm lớp, kiểm tra chuyên đề…

 - Biên bản họp tổ chuyên môn

 - Theo dõi, giám sát việc thực hiện chủ đề.

 - Dự giờ thăm lớp.

- Dự kiến chương trình và chương trình dạy.

- Các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn, đánh giá giáo viên.

          Tất cả hồ sơ phải đảm bảo về mặt hình thức và nội dung. Hàng tháng sau khi duyệt hồ sơ giáo viên, Tổ trưởng phải hoàn thành hồ sơ tổ khối và nộp lên BGH duyệt đúng thời gian (ngày 4 tây hàng tháng).

          4. Quy định về việc thực hiện hồ sơ sổ sách của giáo viên và trẻ

          Phải đảm bảo đủ các loại hồ sơ sổ sách bao gồm:

- Sổ theo dõi nhóm, lớp

          - Kế hoạch giáo dục năm học và kế hoạch giáo dục chủ đề trên phần mềm giáo án điện tử của cá nhân.

  • Dự giờ thao giảng
  • Theo dõi trẻ nghỉ bệnh

- Sổ hội họp (Họp hội đồng, công đoàn, bán trú, chuyên môn)

- Sổ học tập chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn

          - Sổ họp phụ huynh

          - Kế hoạch và tài liệu BDTX, tư liệu học tập, nghiên cứu, các tài liệu, văn bản theo quy định.

          - Dự kiến thời gian thực hiện các chủ đề và chương trình dạy.

          - Các phiếu đánh giá trẻ

          - Hồ sơ cá nhân trẻ.

          5. Quy định về việc trang trí lớp

            - Khi chuyển sang chủ đề mới, giáo viên phải hoàn thành bảng tuyên truyền, trang trí lớp trong vòng 3 ngày đầu của chủ đề mới.

            - Đảm bảo các loại biểu bảng theo quy định:

         + Ảnh Bác Hồ

         + Tranh chủ đề (sự kiện nếu có)

         + Bảng bé ngoan

         + Bảng bé đến lớp

         + Lịch của trẻ

         + Sản phẩm của trẻ

            + Bảng ghi kết quả cân do, khám sức khỏe (khổ giấy A3); Những điều phụ huynh cần biết về các loại bệnh, chương trình GDMN (thông tin và nội dung dạy từng tuần), các bảng này để trước lớp.

            - Mỗi lớp phải có đồ dùng, đồ chơi do cô và trẻ tự làm.

             - Đảm bảo đủ các góc chơi và học tập trong chủ đề, mỗi chủ đề giáo viên có thể thay đổi góc chơi cho phù hợp, trưng bày đồ chơi các góc phù hợp chủ đề, sắp xếp gọn gàng, bao gồm:

             Các góc hoạt động:

             - Góc xây dựng

            - Khu vực đóng vai

            - Góc âm nhạc

             - Góc tạo hình

            - Góc sách - thư viện

            - Góc học tập

            - Góc khám phá khoa học

            Các góc học tập, trải nghiệm:

            - Bé học toán

            - Bé làm quen chữ cái

            - Trò chơi dân gian, vận động...

             - Góc Văn hóa địa phương

             6. Việc sử dụng tư liệu và đồ dùng phục vụ giảng dạy

             - Giáo viên phải thường xuyên sưu tầm tài liệu để học tập nghiên cứu và phải để ở lớp (giờ làm việc) để làm minh chứng khi có đoàn kiểm tra.

             - Nếu có nhu cầu, giáo viên có thể nghiên cứu tài liệu ở tủ sách chuyên môn của trường, ký mượn đồ dùng, tranh ảnh… phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động trong ngày và phải hoàn trả đủ số lượng đã mượn.

              IV. Các yêu cầu khác

               - Giáo viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp, các buổi chuyên đề, tập huấn chuyên môn…nếu không tham dự được phải có lý do chính đáng.

               - Giáo viên nộp các báo cáo, các yêu cầu khác của BGH, tổ khối đúng thời gian quy định.

               - Giáo viên chính đứng lớp phải chuẩn bị đồ dùng trước khi lên lớp dạy.

               - Sử dụng hợp lý và bảo quản tốt các đồ chơi, đồ dùng dạy học.

            - Toàn bộ hồ sơ của trẻ trước khi gửi cho phụ huynh xem về kết quả học tập, sức khỏe của bé cần có sự kiểm tra và ký duyệt của giáo viên và tổ khối trưởng, khi kết thúc năm học phải trả hết về cho phụ huynh./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 09 : 272